Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  • 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 – odbywa się egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,
  • 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
  • 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego,
    a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Zabieramy tylko piszący na czarno długopis i linijkę na matematykę.

Egzamin ósmoklasisty 2019 obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Jest egzaminem obowiązkowym. Oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ale jednocześnie – nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ten jest przeprowadzany w formie pisemnej. Warto wiedzieć, że będzie on się zmieniał na przestrzeni lat. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora ani słowników. Nie wolno też przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Uczeń ma ze sobą wyłącznie przybory do pisania: długopis lub pióro z czarnym tuszem albo atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak też zadania otwarte, w których samodzielnie formułuje się odpowiedź. ‎

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o swoich ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu – jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna – podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎Z kolei wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎„Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju”.

Życzymy powodzenia!

Egzamin Ósmoklasisty w naszej szkole