24 kwietnia 2019 r. z inicjatywy Wójta Gminy Stanisławów, Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Polska-Wschód odbyły się w Ładzyniu uroczystości dla uczczenia pamięci asp. Aleksandra Rozbickiego – funkcjonariusza Policji Państwowej. Wójt Stanisławowa Kinga Sosińska, insp. Sławomir Rogowski Komendant PP, Prezes Stowarzyszenia Czesław Gągol i Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński posadzili Dąb Pamięci ku czci zamordowanego przez NKWD w 1940 roku funkcjonariusza pochodzącego z Ładzynia. Uroczystościom towarzyszyła wystawa okolicznościowa w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej, poświęcona podinspektorowi P.P. Marianowi Stefanowi Kozielewskiemu. W styczniu br. ten pierwszy Komendant Główny Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa i Straży Samorządowych został patronem Komendy Stołecznej Policji.

Aleksander Rozbicki w czasie wojny polsko-bolszewickiej kapral w 1 pp Legionów Wojska Polskiego. Od 1924 r. do 1936 r. funkcjonariusz Policji Państwowej w powiecie oszmiańskim. Odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1939 r. wzięty do niewoli przez oddziały Armii Czerwonej. Jeniec obozu w Ostaszkowie. Rozstrzelany w 1940 r. przez NKWD w Kalininie, pochowany w Miednoje. W 2007 r. został pośmiertnie awansowany do stopnia aspiranta Policji Państwowej.

Katyń…Ocalić od zapomnienia