2 marca odwiedziła nas Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod przewodnictwem Pana Gustawa Muszkieta. Goście obserwowali zajęcia dodatkowe z robotyki prowadzone przez Pana Piotra Gazdę doktoranta Politechniki Warszawskiej. Koszty realizacji tych zajęć pokrywa Komisja. Wszystkie chętne dzieci biorą aktywny udział w konstruowaniu ruchomych robotów z wykorzystaniem klocków Lego wraz z oprogramowaniem, cyklicznie dwie godziny w tygodniu. Poza walorami edukacyjnymi warsztaty te mają cele opiekuńczo-wychowawcze: organizację czasu wolnego oraz pomoc dziecku w radzeniu sobie z problemami szkolnymi, budowaniem właściwych relacji z rówieśnikami i autorytetu trenera prowadzącego grupę.

Przedstawicieli Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprosił Teatr Szkolny TABOR, który specjalnie dla Gości zagrał spektakl „Kościuszko oczami dziecka”.

Serdecznie dziękujemy Członkom Gminnej Komisji za okazane wsparcie finansowe, dzięki któremu mogliśmy zrealizować szereg przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do naszych uczniów i ich Rodziców.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wizytą u nas