Rok Szkolny 2018/2019 rozpoczęliśmy Mszą św. w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie z udziałem Pocztu Sztandarowego przygotowanego przez Bożenę Wolszczak nauczyciela opiekuna, przy wsparciu Rodziców. Ks. Proboszcz Zenon Wójcik życzył Uczniom, Rodzicom i Kadrze dydaktycznej udanego roku nauki. Wspomniał także o Bohaterach Drugiej Wojny Światowej, którzy polegli w obronie Ojczyzny ze słowami na ustach Jeszcze Polska nie zginęła! Na ceremonię szkolną przybyli zaproszeni Goście: Pani Bożena Kot Skarbnik Gminy Dębe Wielkie, pporucznik Justyna Szymańska z Batalionu Dowodzenia 1.Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej, Uczniowie wraz z Rodzinami, Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna. Tego dnia nastąpiło pasowanie Pierwszaków na uczniów naszej szkoły. Pierwszoklasiści otrzymali drobne upominki od Wychowawcy – Katarzyny Krajewskiej i słodycze od Przedstawiciela Organu Prowadzącego. Następnie Chór Szkolny pod opieką nauczycieli: Moniki Mróz i Moniki Małopolskiej przedstawił montaż słowno-muzyczny. Na zakończenie otwarcia roku szkolnego Uczniowie spotkali się ze swoimi Wychowawcami. Niektórzy byli zdziwieni i zaciekawieni nauczycielami, którzy rozpoczęli pracę w Cygance z pierwszym dzwonkiem.

Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019