https://www.nowydwormaz.pl/15,wszystkie-aktualnosci?tresc=31916

10 czerwca 2022 r. podczas warszawskiej gali 100-lecia działalności Związku Oficerów Rezerwy RP czworo uczniów Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości, w 155 rocznicę urodzin, otrzymało nagrody z rąk Prezesa ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty. Nagrodzono: Martynę Mizyn, Emilię Przybysz, Oliwiera Puchtę i Dorotę Zagórską. Gratulujemy Laureatom!

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości, w 155 rocznicę urodzin