Muzyczny hołd Obrońcom Konstytucji 3 Maja, w tym Patronowi Szkoły – w wykonaniu Chóru Szkolnego, pod kierunkiem nauczyciela muzyki Pani Moniki Mróz.

Uchwalona 3 Maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Poprzez nią formalnie zrzucono protektorat rosyjski i przywrócono niepodległość Rzeczypospolitej. Tadeusz Kościuszko Patron naszej szkoły był obrońcą Konstytucji 3 Maja w wojnie z 1792 r. z Rosją. Za udział w niej został przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego odznaczony złotym Orderem Virtuti Militari.

Muzyczny hołd obrońcom Konstytucji 3 Maja