Za nami kolejna lekcja trudnej historii.  5 marca upamiętniliśmy tragiczne powojenne losy żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy prowadzili nierówną walkę o suwerenność i niepodległość Polski.  Uroczystość  uświetnił pokaz filmów o Danucie Siedzikównej ps. Inka oraz rotmistrzu Witoldzie Pileckim. W hołdzie Żołnierzom Niezłomnym Chór Szkolny pod kierunkiem nauczyciela muzyki Moniki Mróz zaśpiewał pieśni patriotyczne poświęcone pamięci bohaterów, m.in.: Chłopcy silni jak stal, Niepodległa, niepokorna, Już dopala się ogień biwaku.  Uczennice klasy ósmej przybliżyły w partiach narracyjnych tragiczny los Żołnierzy Wyklętych. Scenariusz uroczystości opracował nauczyciel historii Monika Małopolska.

Filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=G5JhmKQNNMQ

https://www.youtube.com/watch?v=yChrddUbyy0

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych