W październiku 2019 r. podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły – Tadeusza Kościuszki dokonano aktu uroczystego podpisania porozumienia o współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który reprezentował Prezes Zarządu Głównego pułkownik rez. Alfred Kabata.

https://www.zorrp.org/porozumienia/1318-porozumienie-o-wspolpracy-zwiazku-oficerow-rezerwy-rp-ze-szkola-podstawowa-w-cygance-k-minska-mazowieckiego

Porozumienie o współpracy ma na celu:

  • popularyzowanie w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej młodzieży szkolnej;
  • wspieranie wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży w szacunku do ideałów ojczystej historii;
  • podejmowanie działań zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego;
  • integrowanie środowiska żołnierzy rezerwy i młodzieży szkolnej.
Porozumienie o współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP