W dniach od 14 – 18 lutego 2022 r. wprowadza się nauczanie zdalne dla klas 5-8.  Zajęcia online odbywają się zgodnie z obowiązującym planem, z wykorzystaniem platformy Zdalna Nauka, MS Teams i dziennika elektronicznego Vulcan.

Uczniowie klas 1-4 oraz oddziałów przedszkolnych uczestniczą w zajęciach stacjonarnych.

Uczniowie klas 5-8 posiadający specjalne potrzeby edukacyjne biorą udział w zajęciach stacjonarnych, włącznie z terapeutycznymi.

Dla uczniów klasy 8 organizowane są konsultacje grupowe stacjonarne – dla chętnych.

Z dniem 21 lutego 2022 r. wszyscy uczniowie powracają do nauczania stacjonarnego.

Zajęcia zdalne dla klas 5-8, w dniach 14-18 lutego