29 października w Muzeum Niepodległości w Warszawie dostąpiliśmy zaszczytu przystąpienia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance do Ogólnopolskiej Federacji Szkół Kościuszkowskich. Dokument został podpisany przez Pana Krzysztofa Kalinowskiego Wójta Gminy Dębe Wielkie i Małgorzatę Wachowicz Dyrektora Szkoły, w asyście uczniów: Marty Siporskiej z Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie i Damiana Forysia – Przedstawiciela Samorządu Szkolnego. Aktu włączenia do OFSK dokonali: Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie – dr Leszek Marek Krześniak i Prezes Ogólnopolskiej Federacji Szkół Kościuszkowskich – dr Longina Ordon. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i zobowiązanie do dalszego działania.

Główne uroczystości poprzedziło złożenie wieńców pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki, skąd społeczność kościuszkowska przeszła do Muzeum Niepodległości. Ceremonia włączenia naszej Szkoły do Ogólnopolskiej Federacji Szkół Kościuszkowskich miała miejsce podczas XXXIII Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej i wysłuchaniu wystąpień Prelegentów, zwiedziliśmy całą delegacją – Pan Wójt, Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie – Muzeum Niepodległości. Składamy serdeczne podziękowania Panu Krzysztofowi Bąkale Kierownikowi Działu Edukacji Muzeum Niepodległości w Warszawie za możliwość obejrzenia ciekawych ekspozycji historycznych z profesjonalnym komentarzem oraz okazaną nam życzliwość.

 

Nasza Szkoła w Ogólnopolskiej Federacji Szkół Kościuszkowskich