15 listopada 2019 r. podziemia budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie były miejscem lekcji muzealnej dedykowanej 23 uczniom z klas 6,7 i 8. Znajduje się tam stała ekspozycja Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie w latach 1945-1954 więzieni byli działacze podziemia niepodległościowego. W areszcie siedzieli m.in. gen. August Emil Fieldorf Nil i Jan Rodowicz Anoda. Do tej pory w piwnicach dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zachowały się oryginale cele oraz karcery, w niektórych odkryto nawet zapiski osadzonych. Z wielkim pietyzmem pielęgnowane są przedmioty osobiste należące niegdyś do młodych ludzi prześladowanych przez reżim komunistyczny, za walkę o niepodległość.

https://www.1944.pl/celebezpieki.html

Drugim punktem edukacyjnej wyprawy było Centrum Nauki Kopernik, którego misją jest inspirowanie do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Uczniowie mieli okazję odkrywać prawa nauki poprzez własnoręcznie przeprowadzone doświadczenia naukowe. Niezwykle ciekawym obszarem naukowych obserwacji były interaktywne wystawy obrazujące mechanizmy rządzące ludzkim organizmem i otaczającym światem.

http://www.kopernik.org.pl/

Wyjazd był inicjatywą Samorządu Uczniowskiego i jego Opiekunów nauczycieli: Izabeli Sikory i Moniki Małopolskiej.

 

Warszawa edukacyjna – 15 listopada