Back
Lp.TerminTematyka zebrania
1.12.09.2023godz. 17.00 klasy 1-3 i OPgodz. 18.00 klasy 4-8Zebrania ogólne. Spotkania z Wychowawcami klas – wybranie „Trójek Klasowych”.Spotkanie „Trójek Klasowych” – wybór zarządu Rady Rodziców.
   
2.07.11.2023godz. 8.55-11.30Dzień otwarty – zajęcia pokazowe dla Rodziców Uczniów klas 4-8, 1-3 i Oddziałów Przedszkolnych.
   
   
   
3.12.12.2023 godz. 17.00 klasy 1-3 i OPgodz. 18.00 klasy 4-8Zebrania ogólne. Spotkania z Wychowawcami klas. Omówienie wyników w nauce i zachowaniu. Informacje od wychowawców i nauczycieli nt. przewidywanych ocen śródrocznych.
   
4.06.02.2024godz. 17.00 klasy 1-3 i OPgodz. 18.00 klasy 4-8Zebrania ogólne. Spotkania z Wychowawcami klas. Analiza osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych w szkole
5.16.04.2024godz. 17.00 klasy 1-3 i OPgodz. 18.00 klasy 4-8Zebrania ogólne. Spotkania z Wychowawcami klas. Omówienie wyników w nauce i zachowaniu. Sprawy bieżące.
6. 11.06.2024godz. 17.00 klasy 1-3 i OPgodz. 18.00 klasy 4-8Zebrania ogólne. Spotkania z Wychowawcami klas. Informacje od wychowawców i nauczycieli nt. przewidywanych ocen końcoworocznych.
   
 21 czerwca 2024Zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

Inne terminy zebrań w miarę zaistniałych potrzeb, do uzgodnienia.