Back

W sierpniu 2021 r. zakończyliśmy realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego służącego wymianie dobrych praktyk w ramach Erasmus+. Zapraszamy na stronę www projektu Erasmus+ DEVELOPING LITERACY AND LANGUAGE SKILLS OF STUDENTS  https://sites.google.com/view/code-project-2018-1-it02-ka229/home

Naszymi Partnerami w rozwijaniu dziecięcych umiejętności językowych oraz czytania i pisania, byli nauczyciele z Włoch, Portugalii, Bułgarii i Turcji. W ciągu dwuletniego przedsięwzięcia gościliśmy w Cygance międzynarodowy Zespół, którego ideą jest doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz decydentów mających wpływ na rozwój edukacji.

Każdy z Zespołów miał za zadanie przedstawić propozycję logo projektu. W międzynarodowym głosowaniu wybrane zostało logo, które wykonały dzieci z Mountain Vitosha w Bułgarii.

Zjednoczeni w różnorodności to nawiązanie do barw narodowych krajów partnerskich. W każdej fladze jest czerwony kolor, który łączy nas, mimo wielu różnic, także kulturowych.