Back

EXPLORE THE WORLD OF CODING KA229 PROJECT ERASMUS+

DEVELOPING LITERACY AND LANGUAGE SKILLS OF STUDENTS

Głównym celem Programu Erasmus +, w którym uczestniczy nasza Szkoła, jest promowanie dziedzictwa narodowego wśród uczniów w wieku 7 -11 lat oraz  odnoszenie przez nich sukcesów edukacyjnych poprzez wykorzystanie tego, co dzieci fascynuje najbardziej, bajek i legend. To naturalne, że dzieci kochają opowieści, bajki i mity. Historie te są tworzone, aby przekazać dzieciom uniwersalne wartości i pokazać świat w sposób bardziej przystępny dla ich wieku. Bajki i legendy użyte jako metoda nauczania pomagają rozwijać wyobraźnię, kreatywność, empatię, tolerancję, uznanie dla różnych kultur, religii i pochodzenia.

Pozostałe cele Programu Erasmus + to:

  • kształtowanie postaw otwartych na inność, różnorodność,
  • przeciwdziałanie izolowaniu oraz zachowaniom agresywnym,
  • kultywowanie wiedzy kulturowej oraz wolności myśli i słowa,
  • wyposażenie dzieci w wiedzę konieczną do lepszej integracji w społeczeństwie wielokulturowym,
  • zachęcanie do rozwoju własnego,
  • umiędzynarodowienie szkolnych programów nauczania, wymiana doświadczeń.

Każda ze szkół partnerskich tworzy Klub Erasmusa, w którego skład wchodzą dzieci, rodzice i nauczyciele. Działanie, w którym uczestniczymy w Agencji Narodowej dotyczy:

  • wymiany doświadczeń zawodowych nauczycieli i osób mających wpływ za rozwiązania systemowe,
  • poznania modeli edukacyjnych  innych państw.

Uczniowie klas młodszych biorą aktywny udział w projekcie na poziomie lokalnym, w szkole. Pracują nad projektem oraz rozpowszechniają jego rezultaty wśród starszych kolegów, rodziców poprzez organizowanie kącika Erasmus, przygotowywanie prezentacji, mini pokazów, również w czasie wizyty nauczycieli z krajów partnerskich. Rodzice zaś biorą udział w kilku wydarzeniach, jak: Dzień Otwarty, międzynarodowe spotkanie w Polsce oraz wystawy i wydarzenia kulturalne. To doskonała okazja dla rodziców, aby pokazać gościom zza granicy polskie zwyczaje i tradycje, m.in.: polskie potrawy. Rodzice mogą również przygotować przedstawienie ukazujące polskie zwyczaje.

Międzynarodowy Zespół naszego Erasmusa+ tworzą nauczyciele z Włoch (Koordynator), Portugalii, Bułgarii, Turcji i Cyganki.