Back

Koordynatorem Projektu jest Zespół Nauczycieli z Cerignoli we Włoszech, w Prowincji Puglia. Byliśmy tam z wizytą w dniach 26-30 listopada 2018 r.

Celem wizyty było:

  • zaprezentowanie szkół partnerskich,
  • ustalenia dotyczące organizacji projektu,
  • ustalenie harmonogramu wizyt,
  • podział obowiązków pomiędzy szkołami partnerskimi,
  • ustalenie zasad i reguł podczas trwania projektu,
  • prezentacja digital stories przygotowanych przez uczniów szkół partnerskich,
  • prezentacja systemów edukacyjnych krajów partnerskich,
  • promowanie dziedzictwa narodowego,
  • wybór logo projektu,
  • zaprojektowanie strony projektu.