Back

Mural SZTAFETA WOLNOŚCI CygankaTV

7 listopada 2022 r. o godz. 1100 nastąpiło uroczyste odsłonięcie muralu tematycznego SZTAFETA WOLNOŚCI. Partnerem powstania muralu jest Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, którym bardzo dziękujemy za cenne dla naszej społeczności upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Anny Marii Siarkowskiej Poseł na Sejm RP i dr. Michała Ciepłucha Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, dzięki którym mural SZTAFETA WOLNOŚCI powstał. Dziękujemy dr. Leszkowi M. Krześniakowi Prezesowi Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej za wsparcie naszej inicjatywy.