Back

W grudniu zorganizowaliśmy Dni Otwarte promujące projekt Erasmus+.  W jednym z tych dni uczestniczyli rodzice, którzy zostali zapoznani z celami projektu, dotychczasowymi osiągnięciami, pracami dzieci, które można było podziwiać na dolnym parterze szkoły. Ponadto został przygotowany stolik z pamiątkami przywiezionymi z pierwszej wizyty we Włoszech. Nie mogło również zabraknąć degustacji włoskich oliwek Bella de Oliwa, charakterystycznych dla prowincji Puglia, gdzie gościliśmy. Podczas kilku kolejnych dni uczniowie szkoły mogli zapoznać się z wytworami prac dzieci uczestniczących w programie Erasmus+.

Dodatkowo zostały przeprowadzone dwa zajęcia erasmusowe, podczas których prezentowane zostały digital stories krajów partnerskich.

W listopadzie dzieci pracowały nad logo projektu. Powstało wiele propozycji, każde piękne w swoim rodzaju, ale tylko jedno logo mogło zostać wysłane do koordynatora projektu – Włoch. Przedstawione projekty graficzne wzięły udział w konkursie, w którym głosowały wszystkie dzieci z Erasmus+ Clubs krajów partnerskich. Logo, które zajęło pierwsze miejsce zostało przygotowane przez Bułgarię. Nasz projekt zdobył II miejsce.
W dniach 26-30 listopada odbyła się pierwsza wizyta studyjna nauczycieli z krajów partnerskich w Cerignoli, we Włoszech (zakładka Włochy).

Logo Cyganki zajęło II miejsce

Zjednoczeni w różnorodności to nawiązanie do barw narodowych krajów partnerskich. W każdej fladze jest czerwony kolor, który łączy nas, mimo wielu różnic, także kulturowych.

W październiku zaczęliśmy spotykać się w celu przygotowania digital story dotyczącej naszych lokalnych historii, legend, czy bajek. Dzieci zapoznały się z wieloma legendami mazowieckimi, jednak wybrały tę, dotyczącą powstania Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim. Narysowały kolejne etapy wydarzeń opowieści, które zostały zeskanowane, aby stworzyć z nich animację.  Wraz z nauczycielem języka angielskiego przygotowały krótkie opisy i dialogi. I tak powstała prezentacja – digital story.

We wrześniu zaczęliśmy pracę nad projektem. Zostały wybrane klasy do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu produktów projektu, które utworzyły Erasmus+ Club. Dzieci zostały zapoznane z tematem projektu i jego celami. Założyliśmy również konto na platformie etwinning, z którego mogą korzystać uczniowie, w celu porozumiewania się z dziećmi z innych krajów, jak i oglądać rezultaty projektu w poszczególnych państwach.