Back

Misją Szkoły Podstawowej w Cygance jest umożliwienie uczniom zdobycia umiejętności i kompetencji koniecznych do realizacji wielu planów życiowych i edukacyjnych, a także kształcenie umiejętności kluczowych w oparciu o nowoczesne programy nauczania.

Zamierzeniem naszym jest przygotowanie młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie XXI wieku, w zgodzie ze sobą, ludźmi, przyrodą oraz ogólnie przyjętymi zasadami etyki i moralności. Dbamy o rozwój zainteresowań i zdolności indywidualnych naszych uczniów, propagujemy zwory zdrowego i ekologicznego życia, dążymy do wychowania młodego człowieka krytycznego wobec zastanej rzeczywistości.

Naszym celem jest osiągnięcie pełnej spójności działań wychowawczych między domem rodzinnym i szkołą.