Back

Adres pocztowy

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Cygance
Cyganka, ul. Szkolna 21
05-300 Cyganka
NIP: 822-19-57-953

Informacje kontaktowe

Tel: (25) 752-56-82
Mail: sekretariat@cyganka.mazowsze.me
możliwość kontaktowania się za pośrednictwem systemu e-PUAP adres SPCYGANKA (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, z póź. zm.)

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota & Niedziela: nieczynne