Pracownicy pedagogiczni:

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Wachowicz

nauczany przedmiot: informatyka, doradztwo zawodowe, stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje zawodowe: pedagogika (mgr)

studia podyplomowe: informatyka, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, doradztwo zawodowe, wczesne wspomaganie rozwoju, zarządzanie oświatą, doradztwo metodyczne

Nauczyciele:

Imię i nazwisko Nauczany przedmiot Wychowawstwo Stopień awansu zawodowego
mgr Małgorzata Wachowicz
 • informatyka, doradztwo zawodowe, wczesne wspomaganie rozwoju
 – nauczyciel dyplomowany
mgr Danuta Piotrkowicz
 • edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny, oligofrenopedagog
Klasa II nauczyciel dyplomowany
mgr Teresa Pudłowska
 • edukacja wczesnoszkolna
Klasa III nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Gut
 • edukacja wczesnoszkolna
Klasa I nauczyciel stażysta
mgr Arkadiusz Sabak
 • w-f, gimnastyka korekcyjna
Klasa VIII nauczyciel dyplomowany
dr Monika Małopolska
 • język polski, logopeda
nauczyciel mianowany
mgr Barbara Maroszek
 • język angielski
Klasa VI nauczyciel akademicki
mgr Karolina Buta
 • plastyka, technika
 – nauczyciel dyplomowany
mgr Łukasz Kuć
 • historia i społeczeństwo, Wiedza o społeczeństwie, EDB
Klasa IV nauczyciel stażysta
mgr Monika Mróz
 • język angielski, muzyka
Klasa VII nauczyciel mianowany
mgr Izabela Sikora
 • matematyka, fizyka

Klasa V

nauczyciel kontraktowy
mgr Aneta Osińska
 • geografia, informatyka
 – nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Pawlak
 • chemia, biologia, przyroda
 – nauczyciel stażysta
 mgr Iwona Górska
mgr Magdalena Pochmara – nauczyciel współorganizujący

mgr Aneta Deretkiewicz

mgr Judyta Filarska
nauczyciel współorganizujący

dr Tomasz Wróblewski

mgr Lidia Gałązka

lic. Monika Piekut-Mikita

religia

Oddział Przedszkolny

Oddział Przedszkolny

język niemiecki

Oddział Przedszkolny

Pracownicy administracyjni: Małgorzata Siporska – referent: obsługa sekretariatu
Pracownicy obsługi: Małgorzata Gańko, Wiesława Podstawka, Bożena Korzeniowska, Katarzyna Cyran
Konserwator: Andrzej Gańko

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast