Back

Dyrektor szkoły:  Małgorzata Elżbieta Wachowicz

nauczany przedmiot: doradztwo zawodowe, pedagog szkolny

stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje zawodowe: pedagogika (mgr)

studia podyplomowe: informatyka, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, doradztwo zawodowe, wczesne wspomaganie rozwoju, wychowanie przedszkolne, zarządzanie oświatą, doradztwo metodyczne

Nauczyciele:

Imię i nazwiskoNauczany przedmiotWychowawstwoStopień awansu zawodowego
Danuta Piotrkowiczpedagog szkolny, pedagog specjalnySpołeczny Zastępca Dyrektoranauczyciel dyplomowany
Elżbieta Karwowskaedukacja wczesnoszkolnaKlasa 2nauczyciel mianowany
Adrianna Błażejczykedukacja wczesnoszkolnaKlasa 3nauczyciel kontraktowy
Anna Michalskaedukacja wczesnoszkolnaKlasa 1nauczyciel mianowany
Agnieszka Pawlakchemia, biologia, przyroda, geografiaKlasa 5nauczyciel kontraktowy
Monika Małopolskajęzyk polski, biblioteka szkolnaKlasa 6nauczyciel dyplomowany
Łukasz Kućhistoria i społeczeństwo, Wiedza o społeczeństwie, EDB, WDŻKlasa 7nauczyciel kontraktowy
Sylwia Walomatematykanauczyciel kontraktowy
Aleksandra Śluzekjęzyk angielskinauczyciel kontraktowy
Monika Mrózmuzyka, psycholog szkolny, chór, socjoterapeutanauczyciel mianowany
Tomasz Wróblewskijęzyk niemieckinauczyciel dyplomowany
Aneta Wawerfizyka, religia, technika, plastykanauczyciel dyplomowany
Patryk Niemyjskiwychowanie fizyczneKlasa 8nauczyciel początkujący
Nauczyciele terapeuci, nauczyciele współorganizujący
Magdalena Pochmaralogopeda, nauczyciel współorganizującyKlasa 8nauczyciel dyplomowany
Judyta Filarskanauczyciel współorganizującyOPnauczyciel stażysta
Małgorzata Bielecka-Rolanauczyciel współorganizującyKlasa 2nauczyciel mianowany
Dominika Raciborskasurdopedagog, nauczyciel współorganizujący, język angielski,Klasa 3nauczyciel kontraktowy
nauczyciel współorganizująy
Nauczyciele Oddziałów Przedszkolnych
Wanda Gadomskawychowanie przedszkolne5-6-latkinauczyciel mianowany
Bożena Wolszczakwychowanie przedszkolne3-4-atkinauczyciel mianowany
Monika Piekut-Mikitawychowanie przedszkolne3-4-latkinauczyciel kontraktowy

Pracownicy administracyjni: Małgorzata Siporska – referent: obsługa sekretariatu
Pracownicy obsługi: Małgorzata Gańko, Wiesława Podstawka, Beata Okrzeja, Katarzyna Cyran
Konserwator: Andrzej Gańko