Back
  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance
  • (25) 752-56-82
  • Cyganka, ul. Szkolna 21, 05-300 Cyganka
  • sekretariat@cyganka.mazowsze.me
  • NIP: 822-19-57-953
  • możliwość kontaktowania się za pośrednictwem systemu e-PUAP adres SPCYGANKA (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, z póź. zm.)

Premium LMS & Online Education WordPress Theme