W listopadzie 2020 roku przystąpiliśmy do projektu Erasmus+ pod tytułem Explore the World of Coding. Zostaliśmy głównym koordynatorem i rozpoczęliśmy współpracę z partnerami z czterech krajów, ze szkół: G. Marconi z Cerignoli we Włoszech, Mustafa Necati z Konyi w Turcji, Khan Krum z Sofii w Bułgarii oraz ze szkoły w Pireusie w Grecji. Celem naszego projektu jest zwiększenie świadomości Uczniów i Nauczycieli na temat tego, jak ważne jest kodowanie i jak bardzo pomaga w rozwoju analitycznego myślenia czy zdolności szybkiego rozwiązywania problemów. Wykazaliśmy, że kodowanie wspomaga współpracę w grupie oraz przyczynia się do wzrostu motywacji uczniów do nauki, co w rezultacie zwiększa ich szanse na sukces edukacyjny. W ramach projektu nasi Partnerzy odwiedzili Polskę w październiku 2021 roku, a następnie odbyły się wizyty studyjne w krajach partnerskich. W efekcie tej współpracy opracowaliśmy program szkoleń o tematyce kodowania skierowany do nauczycieli. Wspólnie skonstruowaliśmy szereg gier opartych o techniki kodowania, które z powodzeniem wykorzystywane są w partnerskich szkołach, w naszej na co dzień. Przygotowaliśmy maty, plansze i gry do kodowania. Zorganizowaliśmy dni wiosennego kodowania oraz wiele innych aktywności związanych z kodowaniem. Zakupiliśmy roboty typu bee-bot wraz ze stacją do ładowania. Sprzęt ten jest wykorzystywany w trakcie zajęć lekcyjnych oraz terapeutycznych w naszej szkole. Współpraca partnerska przebiegła pomyślnie, co pozwoliło nam na osiągnięcie założonych celów i rezultatów projektu. Placówką koordynującą projektem Explore the World of Coding jest Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Cygance, a Koordynatorem międzynarodowym – nauczyciel języka angielskiego Barbara Maroszek z naszej szkoły.