19 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wśród uczniów została wyłoniona Komisja Wyborcza, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Każdy uczeń mógł oddać tylko jeden głos na wybranego kandydata. Po skończonym głosowaniu Komisja Wyborcza wraz z opiekunami SU przeliczyła głosy. Wyborem uczniów naszej szkoły, w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą: Przewodnicząca SU: Julia Siporska  kl.7, Zastępca Przewodniczącego SU: Damian Foryś kl.8, Skarbnik: Alicja Nita kl. 6.
Członkowie SU: Aleksandra Płochocka kl. 5, Kamil Foryś kl. 6, Alicja Mikita kl. 6, Anna Siporska kl. 6, Natalia Skorupska kl.6, Paulina Wieczorek kl. 6.
Opiekunowie SU: Monika Małopolska i Izabela Sikora.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Wybory do Samorządu Uczniowskiego