Nasi uczniowie zostali Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 80.Rocznica Bitwy o Monte Cassino, pod Patronatem: Wicepremiera Ministra Obrony Narodowej, Ministra Edukacji, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – Zarząd Główny w Warszawie z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, nasz Partner Zewnętrzny, którego Prezesem jest płk rez. Alfred Kabata.

Celami Konkursu są: kształtowanie postawy patriotycznej i pamięci historycznej wśród uczniów oraz uczczenie 80.rocznicy Bitwy o Monte Cassino i pogłębienie wiedzy o polskich bohaterach walczących poza granicami Polski, w tym o Generale Władysławie Andersie. Uczniowie mieli za zadanie wykonać tematyczne prace plastyczne i multimedialne.

Nasi Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 80.Rocznica Bitwy o Monte Cassino
Klasy I-III
1. Alicja Mironiuk
2. Lena Krystosiak
3. Joanna Niewińska
wyróżnienia: Marcel Matczuk, Zofia Jankowska, Grzegorz Trochim

Klasy IV-VIII
1. Zespół w składzie: Franciszek Szajkowski, Jakub Gańko, Aleksander Gańko
2. Zespół w składzie: Maria Bieńkowska, Anna Bieńkowska, Antonina Wieczorek, Zuzanna Gańko
3. Szymon Piekut

Szkolnymi Koordynatorami byli nauczyciele: p.Łukasz Kuć i p.Monika Małopolska.

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 80. Rocznica Bitwy o Monte Cassino