23 listopada 2023 r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Orzeł Ortograficzny. Chętni Uczniowie (kl 4: Michał Płochocki, Adrian Siporski, Maja Panek, Hanna Jankowska, Martyna Mizyn, Anna Bieńkowska, kl. 6: Maria Bieńkowska, kl. 8: Urszula Filipiak, Kinga Skorupska) podjęli współzawodnictwo w swoich kategoriach wiekowych z uczniami z całego kraju, rozwiązując test ortograficzny składający się z 21 pytań jednokrotnego wyboru. Maksymalnie można było zdobyć 400 punktów.

Wyniki intelektualnego zaangażowania prezentują się następująco: 
Adrian Siporski klasa 4: 370 punktów, laureat, 6 miejsce w kraju,
Martyna Mizyn klasa 4: 340 punktów, laureat, 12 miejsce w kraju,
Maria Bieńkowska klasa 6: 315 punktów, laureat, 10 miejsce w kraju,
Kinga Skorupska klasa 8:  370 punktów, laureat, 6 miejsce w kraju,
Urszula Filipiak klasa 8: 340 punktów, laureat, 11 miejsce w kraju.

Pozostali uczestnicy uczniowie z klasy 4 zajęli odpowiednio 20 miejsce w kraju – Hanna Jankowska i Michał Płochocki, 22 miejsce – Maja Panek i 24 miejsce w kraju – Anna Bieńkowska.

Rozwiązywanie zadań konkursowych było znakomitą zabawą intelektualną. Naszym Uczniom dziękujemy za zaangażowanie i życzymy rozwijania pasji językowych. Opiekunem konkursu była dr Monika Małopolska, nauczyciel języka polskiego.

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Orzeł Matematyczny

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Orzeł Ortograficzny