13 kwietnia 2024 r. Poczet Sztandarowy w składzie: Amelia Foryś, Jakub Gańko i Aleksander Gańko pod opieką p. Małgorzaty Bieleckiej-Roli wziął udział w uroczystości nadania imienia i sztandaru I LO Płockiemu Uniwersytetowi Ludowemu w Dębem Wielkim. Młodzi Kadeci złożyli przysięgę słowami swoich Patronów czyli Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi PUL st. chor. rez. Mariuszowi Księżopolskiemu za zaproszenie oraz nietuzinkowy pamiątkowy upominek. Kadetom życzymy, aby w przyszłości pełnili służbę zgodnie ze słowami złożonej roty przysięgi.

PUL z Cichociemnymi w sztandarze