10 września 2023 r. podczas Rodzinnego Pikniku Ekologicznego w Dębem Wielkim, Zespół Uczniów w składzie: Marika Borowiecka, Emilia Przybysz, Nina Płochacka, Zosia Sknadaj, Amelia Foryś, pod kierunkiem nauczyciela biologii Agnieszki Pawlak, zaprezentował etiudę filmową Świat Sewage’a.  Przedsięwzięcie ekologiczne dofinansowane było z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zespół został nagrodzony wyjazdem na plan filmowy serialu Na dobre i na złe.

Rodzinny Piknik Ekologiczny w Dębem Wielkim