Na warsztatach chemicznych uczniowie przeprowadzali reakcje nadtlenku wodoru z manganianem potasu w obecności płynu do naczyń. Ich celem było zbadanie, który z substratów odpowiada za powstawanie i wysokość słupa piany. Czy to jest płyn do naczyń? A może wydzielający się tlen?  Uczniowie uczyli się nazewnictwa sprzętu laboratoryjnego oraz pojęć reakcji egzoenergetycznych i endoenergetycznych. W części praktycznej przygotowywali roztwory o różnych stężeniach i dokonywali pomiarów ich temperatury. Zajęcia zorganizowała Pani Agnieszka Pawlak nauczyciel chemii, geografii i biologii.

Szkolne warsztaty chemiczne