W dniach 23-25 maja 2024 r. uczennica klasy 7 Małgorzata Baca i nauczyciel informatyki p. Monika Mróz wybrały się wraz z Wolontariuszami Odry Niemen na Wileńszczyznę. Wyjazd był nagrodą za zajęcie 3.miejsca w Konkursie Historycznym Stać się wolnym w niewoli – śladami Powstania Styczniowego, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Odra Niemen Oddział Mazowiecki. Zadaniem konkursowym było przedstawienie komiksu lub wiersza związanego z wydarzeniami z czasów Powstania Styczniowego na terenie zamieszkania ucznia biorącego udział. Małgosia przygotowała komiks opowiadający historię Ludwika Walesiaka z Chobotu, człowieka, który nie zdradził Kozakom miejsca pobytu oddziału polskiego, za co usiłowano go powiesić. Został jednak szczęśliwie ocalony przez powstańców polskich. Wyjazd na Litwę wraz z Opiekunem, pod którego kierunkiem opracowała komiks, miał bogaty program o tematyce patriotycznej. Zwiedziły Soleczniki, Cmentarz na Rossie, Wilno i Troki oraz poznały historię narodu polskiego na terenach litewskich. Miały także możliwość spotkania z Polakami, dla których życie na Litwie nie jest łatwe ze względu regulacje prawne. Podobnie sytuacja wygląda na Białorusi. Wizyta wzruszyła uczestników i potwierdziła potrzebę wsparcia naszych Rodaków na Kresach poprzez zbiórki artykułów żywnościowych i chemicznych

Z Odrą Niemen na Wileńszczyźnie