27 października 2023 r. odwiedziliśmy partnerską Szkołę Podstawową w Długosiodle, z którą połączył nas wspólny patron Tadeusz Kościuszko. Tego dnia wzięliśmy udział w uroczystości 40. rocznicy nadania szkole imienia wielkiego Polaka. W Długosiodle wszystko jest kościuszkowskie: szkoła, ulica, pomniki i wielka duma okraszona prawdziwą współpracą Dyrektora Szkoły p. Urszuli Kmoch z instytucjami propagującymi idee kościuszkowskie. Cieszymy się z naszej współpracy, która nie raz napędzała nas do działania. Życzymy Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Rodzicom i Uczniom Szkoły w Długosiodle wielu sukcesów i radości z podejmowanych inicjatyw służących kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich.

Na głos Ojczyzny wszelkie zastanowienia, wszelkie względy niknąć powinny – T. Kościuszko.

Z wizytą w Długosiodle